MOTORING

Used Cars


CASH FOR USED CARS / BAKKIES Any place Any condition JAPIE 082‑966‑8126 - SS079451


`10 VW SCIROCCO 2.0 TSI DSG SPORT Black. 180,000km. Bonnet damage otherwise good condition. R148,000 083‑565‑3331 - AV002313


`03 VW POLO 1.6 CLASSIC Colour: White with Aircon Price: R35,000 Contact Willie 083‑298‑7191 - MW000706


PETER MONARENG - HONDA PLUS Uma udzinga imoto lesebentile leselizingeni lelisetulu ngishayele kulelicingo lelilandzelako, ngitakwentela tintfo tibemalula ngemali lenela sikhwama sakho. Peter Monareng 072‑258‑6638 peterm@produkta.co.za - SS079420


`03 VW POLO 1.6 CLASSIC Colour: White with aircon Price: R35,000 Contact Willie 083‑298‑7191 - MW000705


CASH FOR USED CARS / BAKKIES Any place Any condition JAPIE 082‑966‑8126 - SS079450


GT AUTO We Buy and Sell Cars / Bakkies Top prices paid Pierre: 076‑304‑4476 Louw: 082‑338‑9866 - SS079415

Top